Firmaets hidtidige opgaver (2019-2021)

2021

Underleverandør for Amphi Consult:
– Inventør i forbindelse med NOVANA-overvågning af Eremit på Sjælland og Lolland-Falster for Miljøstyrelsen
Aarhus Universitet – Institut for Bioscience:
– Rødlistevurdering af billefamilierne Dasytidae, Derodontidae, Nosodendridae, Pyrochroidae og Pythidae
Nationalpark Mols Bjerge:
– Registrering af sjældne invertebrater med hovedfokus på 4 kampagnearter (Rapport over resultaterne kan findes her)
– Overvågning af møgbiller i Basballe-projektet
Naturkomiteen:
– Registrering af Bilag IV-arter og rødlistearter i Spjarup-Tågelund-området (Presseomtale her)
Underleverandør for Aqua Consult v/Tue Skov:
– Overvågning af padder og Markfirben i Silkeborg Kommune
– Overvågning af padder i Skanderborg Kommune
– Overvågning af padder i Randers Kommune

2020
Underleverandør for Aqua Consult v/Tue Skov:
– Overvågning af padder og Markfirben for Silkeborg Kommune
Nationalpark Mols Bjerge:
– Vejledning til insektbestemmelse og anbefaling til bestemmelseslitteratur (kan findes her: Hjælp til at artsbestemme insekter – 28/2020)
2019
Københavns Universitet:
– Artsbestemmelse af over 7000 biller fra bøgeskov i Gribskov
Underleverandør for Aqua Consult v/Tue Skov:
Overvågning af padder i Skanderborg Kommune
– Overvågning af Markfirben i Silkeborg Kommune
– Overvågning af Løvfrø i Aarhus Kommune

Tidligere erhvervserfaring

2015-2020
Naturhistorisk Museum, Aarhus:
– Sortering af invertebrater fra faldfælder i forbindelse med et kirkeugleprojekt
– Registrering af rødlistede invertebrater for blandt andet Vejle og Kolding Kommune
– Artsbestemmelse af alle snudebiller indsamlet i forbindelse med Biowide-projektet
– Sortering af Biowide-prøver
– Over 700 artsbeskrivelser af biller, blomstertæger mm. til Naturbasen.dk (Naturbasen ApS)
Samlet lister over beskrivelser kan ses her (se “Artsbeskrivelser” i boksen til venstre)

2018
EntoConsult v/ Per Stadel Nielsen:
– Overvågning af Bøgeløber for Vejle Kommune
WaterFrame v/ Christian Dieperink:
– Medhjælper i forbindelse med elfiskeri (håndtering, opmåling og notering af indfangede fisk)
Orbicon/Aarhus Universitet:
– Nedgravning og indsamling af faldfælder samt artsbestemmelse af biller (løbebiller, smældere og snudebiller) fra Østerild Klitplantage

2013-2017
Aqua Consult:
– Overvågning af Markfirben i Silkeborg Kommune
– Overvågning af padder i Skanderborg, Silkeborg, Aarhus og Randers Kommune

Frivilligt arbejde

2016-
Naturbasen.dk (Naturbasen ApS):
– Kvalitetssikring af padder, krybdyr og biller med i alt over 46.000 behandlede observationer