Eksempler på nogle af Bio-Cons hidtidige opgaver (2019-2024), sorteret efter opgavernes afslutningstidspunkt

2024

Aarhus Universitet:
– Rødlistevurdering af 122 billearter fordelt på 13 familier, herunder Borebiller (Anobiidae), Smalbiller (Monotomidae), Træsvampbiller (Erotylidae) og Myrebiller (Cleridae) (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)
Vejle Kommune:
Forvaltningsplan for Bøgeløber

2023

Vejle Kommune:
Notat vedr. optimal indretning af bro- og tunnelpassager samt vejskråninger ifm. en ny forbindelsesvej ved Uhre
Notat vedr. optælling af dødt ved som reference til Forvaltningsplan for Bøgeløber
Aarhus Universitet:
– Rødlistevurdering af billefamilierne Elateridae (Smældere), Eucnemidae, Lymexylidae (Værftbiller), Phloiophilidae, Tetratomidae og Trogositidae (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)
– Sortering og indsamling af udvalgte billearter i forbindelse med undersøgelse af genetisk variation (Institut for Biologi – Genetik, økologi og evolution) (2022-23)
Ikast-Brande Kommune:
Registrering af padder og rødlistede insekter i Natura 2000-området ”Mose ved Karstoft Å”
Valnøddelauget:
Baseline-monitering af insekter på mark v. Havmøllen nær Jernhatten
Vissing Menighedsråd:
Baseline-monitering af insekter på Vissing Kirkegård inden omlægning til mere naturvenlig vegetation
Underleverandør for HabitatVision A/S:
– Baseline-monitering af vedlevende torbister, smældere og træbukke i statens urørte skove (2022-23)
Nationalpark Mols Bjerge:
Registrering af sjældne smådyr på Den Danske Naturfonds arealer ved Agri, Mols Bjerge
Morsø Kommune/Skive Kommune:
– Registrering af sjældne smådyr på hhv. Hanklit og Knude Klint ifm. fremtidige UNESCO-ansøgninger
Oxdal A/S:
Vurdering af påvirkning på Stor Vandsalamander ifm. byggeprojekt v. Høgelshøj, Aabenraa
Underleverandør for Mols Consulting – Natur og Miljø ApS:
Registrering af padder og krybdyr ifm. Nees Klimapark
Underleverandør for WSP:
Registrering af padder og vedlevende biller på Den Danske Naturfonds arealer i Hesbjerg Skov
Syddjurs Kommune:
Vurdering af påvirkning på Markfirben ved Gåsehage
Naturstyrelsen:
Undersøgelse af vedlevende biller tilknyttet veterantræer i Halskov Vænge, Bangsebro Skov, Sønder Kohave, Hannenov Skov og Ovstrup Skov
Københavns Universitet:
– Artsbestemmelse af over 9000 biller fra bøgeskov i Gribskov (2022-23)

2022

Underleverandør for Amphi Consult:
– Inventør i forbindelse med NOVANA-overvågning af Eremit på Sjælland og Lolland-Falster for Miljøstyrelsen
Naturbasen ApS:
Svar på ID-forespørgsler på biller på Naturbasen.dk
Nationalpark Mols Bjerge:
Registrering af gødningsbiller og løbebiller i Basballe
Syddjurs Kommune:
Vurdering af påvirkning på Markfirben v. Egsmarklund, Ebeltoft
Arborea Holding ApS/Vordingborg Kommune:
– Registrering af sjældne og rødlistede insekter i Ræveholmsmose
Underleverandør for Mols Consulting – Natur og Miljø ApS:
Registrering af sjældne insekter i Viby ifm. fremtidigt byggeprojekt
Underleverandør for Aglaja v/Eigil Pløger:
– Registrering af dagsommerfugle og andre insekter i forbindelse med plejeplan for det østfalsterske dige
Underleverandør for WSP:
– Registrering af insekter i Svendborg Kommune med fokus på løbebiller, møgbiller, bladbiller, snudebiller og vedlevende smældere (WSP-rapport her (PDF))
Registrering af vedlevende biller (indikatorarter) i 3 skovområder ved Assens mhp. vurdering af skovenes naturværdi
Underleverandør for Aqua Consult v/Tue Skov:
– Overvågning af padder i Skanderborg Kommune
– Overvågning af Løvfrø i Aarhus Kommune

2021

Underleverandør for Aglaja v/Eigil Pløger:
Eftersøgning af rødlistede insekter v. Højerup for Stevns Kommune
Medforfatter på notat om insekthensyn i forbindelse med plejen på Stevns Klint. For Stevns Kommune (se Bilag 2, s. 91 her (PDF))
Underleverandør for Amphi Consult:
– Inventør i forbindelse med NOVANA-overvågning af Eremit på Sjælland og Lolland-Falster for Miljøstyrelsen
Basisundersøgelse af løbebiller, bladbiller og snudebiller på kommunale arealer før naturforbedrende tiltag. For Frederiksberg Kommune.
Aarhus Universitet – DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi:
– Rødlistevurdering af billefamilierne Dasytidae, Derodontidae, Nosodendridae, Pyrochroidae og Pythidae (Vurderingerne er udgivet i november 2023 og kan fremsøges med rødlistens søgefunktion)
Underleverandør for NaturLov I/S v/Lars Dyhrberg Bruun:
– Registrering af rødlistede insekter i Kongenshus (Resultaterne var en del af grundlaget for følgende DCE-rapporter (PDF):Registrerede sjældne og truede arter og egnede levesteder på Naturstyrelsens arealer ved Kongenshus” og “Evidensbaseret forvaltning af Kongenshus Mindeparks biodiversitet
Aalborg Kommune:
– Overvågning af møgbiller på Den Danske Naturfonds arealer i Hammer Bakker
Nationalpark Mols Bjerge:
Overvågning af møgbiller på Den Danske Naturfonds arealer i Basballe (Rapport over resultaterne kan findes her (PDF))
Registrering af sjældne biller og andre smådyr i forbindelse med Vild med Vildt-projektet
– Registrering af sjældne invertebrater med hovedfokus på 4 kampagnearter (Rapport over resultaterne kan findes her (PDF))
Naturkomiteen:
– Registrering af Bilag IV-arter og rødlistearter i Spjarup-Tågelund-området (Presseomtale her)
Norddjurs Kommune:
Vurdering af påvirkning på Markfirben i forbindelse med et projekt ved Fjellerup Strand
Underleverandør for Aqua Consult v/Tue Skov:
– Overvågning af padder og Markfirben i Silkeborg Kommune
– Overvågning af padder i Skanderborg Kommune
– Overvågning af padder i Randers Kommune

2020

Underleverandør for Aqua Consult v/Tue Skov:
– Overvågning af padder og Markfirben for Silkeborg Kommune
Nationalpark Mols Bjerge:
– Vejledning til insektbestemmelse og anbefaling til bestemmelseslitteratur (kan findes her: Hjælp til at artsbestemme insekter – 28/2020)

2019

Københavns Universitet:
– Artsbestemmelse af over 7000 biller fra bøgeskov i Gribskov
Underleverandør for Aqua Consult v/Tue Skov:
Overvågning af padder i Skanderborg Kommune
– Overvågning af Markfirben i Silkeborg Kommune
– Overvågning af Løvfrø i Aarhus Kommune

Tidligere erhvervserfaring

2015-2020

Naturhistorisk Museum, Aarhus:
– Sortering af invertebrater fra faldfælder i forbindelse med et kirkeugleprojekt
– Registrering af rødlistede invertebrater for blandt andet Vejle og Kolding Kommune (Rapport om resultaterne af undersøgelsen i Kolding Kommune kan ses her (PDF)
– Artsbestemmelse af alle snudebiller indsamlet i forbindelse med Biowide-projektet
– Sortering af Biowide-prøver
– Næsten 700 artsbeskrivelser af biller, blomstertæger mm. til Naturbasen.dk (Naturbasen ApS)
Samlet liste over beskrivelser kan ses her (se “Artsbeskrivelser” i boksen til venstre)

2018

EntoConsult v/ Per Stadel Nielsen:
– Overvågning af Bøgeløber for Vejle Kommune
WaterFrame v/ Christian Dieperink:
– Medhjælper i forbindelse med elfiskeri (håndtering, opmåling og notering af indfangede fisk)
Orbicon/Aarhus Universitet:
– Nedgravning og indsamling af faldfælder samt artsbestemmelse af biller (løbebiller, smældere og snudebiller) fra Østerild Klitplantage

2013-2017

Aqua Consult:
– Overvågning af Markfirben i Silkeborg Kommune
– Overvågning af padder i Skanderborg, Silkeborg, Aarhus og Randers Kommune

Frivilligt arbejde

2016-

Naturbasen.dk (Naturbasen ApS):
– Kvalitetssikring af padder, krybdyr og biller med i alt over 46.000 behandlede observationer

Uddannelse

2016-2018

Jordbrugsteknologi med speciale i natur og miljø – Erhvervsakademi Aarhus

2015-2016

Biologi – Aarhus Universitet

2011-2014

HTX – Teknisk Gymnasium Viby